Add GNOME DE to a CentOS Minimal Install

Add GNOME DE to a CentOS Minimal Install

By | January 25, 2015 at 1:18 pm | One comment

Introduction In most instances, the Linux servers I setup are used to host the Oracle database software and only require using the Command-Line Interface (CLI) for the OS. This is beneficial because I only need to perform a minimal installation and can add only those required...

Posted in: Linux, Tutoriale

vi Editor Commands

vi Editor Commands

By | January 25, 2015 at 1:11 pm | No comments

vi Editor Commands vi Editor Commands Quick links... General Startup Counts Cursor Movement Screen Movement Inserting Deleting Copying Code Put Command Find Commands Miscellaneous Commands Line Editor Mode ex...

Posted in: Linux, Tutoriale

Nu totul e permis

Nu totul e permis

By | January 10, 2015 at 9:13 pm | 3 comments

Cine este compatibil cu civilizația occidentală? Care civilizație occidentală? Viața, morala, spiritualitatea, cultura unei comunități (societăți) sunt rădăcinile. Ai tăiat rădăcinile, ai pierdut totul, ar zice un conservator. Problema este că nu poți face orice...

Posted in: Blog, Din străinătățuri

How to password protect GRUB entries

How to password protect GRUB entries

By | January 6, 2015 at 1:44 pm | No comments

I always asked myself how to password protect GRUB entries on an encrypted notebook to lock down the boot loader and protect if from unauthorized access. Password protect everything Use grub-mkpasswd-pbkdf2 command to generate password hash. $...

Posted in: Linux, Tutoriale

Top 3 Interactive Git Tutorials!

Top 3 Interactive Git Tutorials!

By | January 3, 2015 at 1:09 pm | No comments

Learning curve of popular version control system, Git has always been pretty complex. With the modern changes in dev workflow, use of version control system has become extremely important. The web-based interactive tutorials have made learning git a fun thing to do. You don’t...

Posted in: Tutoriale

Trădarea românismului! Triumful străinismului!! Consumatum est!!!

Trădarea românismului! Triumful străinismului!! Consumatum est!!!

By | December 20, 2014 at 9:22 am | No comments

Așa de june Moftul și deja mâhnit și trist? iată ce-și va zice desigur publicul văzând foița noastră cernită. Da, trist! da, mâhnit! da, cernit! Durerea adevărată e sobră de cuvinte, este mută... Să tăcem dar și să plângem: Consumatum est! Ieri s-a dat...

Posted in: Blog, Înaintaşi ai neamului

Fiţuică: comenzi Linux, fișiere, configurații etc.

Fiţuică: comenzi Linux, fișiere, configurații etc.

By | December 18, 2014 at 4:22 pm | No comments

Fiţuică: Linux (comenzi, mape, fișiere, configurații, scripturi etc.) Linux command Description example start example where example is aprogram found in the $PATH ./example start example (allocated in current dir.) adduser add a...

Posted in: Linux, Tutoriale

© Anul 7522 de la facerea lumii. Ion Zestrea. Toate drepturile rezervate.